Cray-cray USA

Frankfurt Aftermath

Gruppen kommer tillbaka till Kireyevski, städar upp lite, hittar Linda, Nyarai, Johannes, Johanna döda.

Levande:
Little Linda
Little linda’s mom
Michael (amputerad hö arm)
Shotgun (slightly hurt hearing)
Jonas (amputerat hö ben)
Unnamed guy on morphine, Frankfurt guy

PANZER VIII MAUS DYKER UPP

Panzer 8 jagar gruppen lite, leker katt och råtta med Aimi och Nata lite grann. Casper springer mot vagnen med granater och blir splattad med dess kulsprutor.

Gruppen samlar sig, gatherar ihop resurser och folk. Richard (Tom) dyker upp, brittisk ex-soldat.

Cue en av oljecisternerna brister och läcker ut olja på ammunitionslagret. Gruppen samlar det de har, och beger sig mot Aimi’s fancy camp med en Avtoros Shaman och en light tank.

Arsenei gör ett sammandrag över den politiska situationen på kvällen. Aimi dricker whisky-vodka-grogg. Nata försvinner ut strax innan light tanken dyker upp.

Comments

togald togald

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.